DHKT

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2021

20/10/2021

Xem và tải về Hướng dẫn nhập học vào trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng 2021


MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
 

Hướng dẫn đăng ký vào học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.luhrsmarinegroup.com/Dangky.aspx

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363. 842. 062 -  0905.154.692 (cô Hằng)
Hotline: 0905.9999.82 (thầy Hậu) - 0977. 878. 210 (zalo)
Website: http://luhrsmarinegroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/luhrsmarinegroup.com
Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.luhrsmarinegroup.com

 


Thông tin đang được cập nhật!