DHKT

Chùm ảnh: “Ngày hội kết nối" của chi đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị - Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

31/03/2018

Thực hiện số 02-HD/TĐTN-BTG của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã triển khai xây dựng Kế hoạch và giao cho chi đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị tổ chức hoạt động Ngày đoàn viên với chương trình mang tên “Ngày hội kết nối”

Chương trình "Ngày hội kết nối" với sự tham gia của gần 200 bạn đoàn viên thanh niên của chi đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị đã có một buổi chiều hoạt động giao lưu vui chơi thật tuyệt vời. Thông qua các trò chơi cực kỳ sôi động và đầy ắp tiếng cười, các bạn đã gắn kết với nhau, hiểu nhau hơn và làm việc nhóm tốt hơn.

Chương trình "Ngày hội kết nối" dưới sự chỉ đạo thực hiện của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên có điều kiện tham gia các hoạt động của Đoàn được tham gia các hoạt động của Đoàn, sinh hoạt Đoàn; là dịp đoàn viên thể hiện trách nhiệm với tổ chức Đoàn và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đoàn viên.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH