DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 40, NĂM 2021

12/10/2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 40, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY TM XNK UNICORPS

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Content

- Kinh nghiệm: 1-3 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-content-marketing-9167.html

2.  CTY TNHH TVXD & TM NGỌC LONG VIỆT

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

- Kinh nghiệm: 2-3 năm     

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ       

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-tong-hop-9173.html

3. CÔNG TY TNHH LAFIEN VINA

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên kho

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/01-cong-nhan-kho/2114585

4. CÔNG TY TNHH Ô TÔ THỊNH HƯNG

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên hành chính văn phòng

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-hanh-chinh-van-phong/2114387

5. CTY CP DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên kế toán

- Kinh nghiệm: 2 Năm        

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan/2114324

6. FPT TELECOM ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chinh nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/fpt-telecom-da-nang-nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su/2109307

7. CTY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp lý

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-chuyen-vien-phap-ly-du-an-khu-do-thi/2114002  

8. CTY TNHH THAI MARKET

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thu ngân

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-thu-ngan/2113898

9. NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

 - Vị trí tuyển dụng: Giao dịch viên

 - Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/giao-dich-vien.35B74961.html

10.  CTY TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính văn phòng

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-van-phong-khoi-nghiep-vu-tin-dung-tp-hcm-100115208.html?svs=max_box

11. CTY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su-da-nang.35B724DC.html

12. NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Vị trí tuyển dụng: Giao dịch viên

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/giao-dich-vien-chi-nhanh-da-nang.35B75038.html

13. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THƯƠNG MẠI T&P

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán kho

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/ke-toan-kho-da-nang/2103900

14. CTY CP CASHBAG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển:

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-nhan-su-c-b-hanh-chinh/2113532

15. CTY CP CASHBAG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-su-tuyen-dung-truyen-thong-noi-bo/2113525

16. HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên tiếng Anh học thuật

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ames-da-nang-giao-vien-tieng-anh-hoc-thuat.35B71C88.html

17. CTY CP THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng siêu thị  

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi/2112799

18. CTY BIG C ĐÀ NẴNG           

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thu ngân

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/big-c-da-nang-nhan-vien-thu-ngan/2113111