DHKT

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2021

11/06/2021
THÔNG TIN VIỆC LÀM
Phiên Giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng
- Lúc 07h30, ngày 11/6/2021, tại 21, Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng
- Liên hệ:
+ Văn phòng Hải Châu: 21 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
+ ĐT: (0236) 3825606
(Tư vấn – Giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí)