DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 39, NĂM 2021

05/10/2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 39, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Content

- Kinh nghiệm: 1-3 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-content-da-nang---quang-binh-9121.html

2.  CTY TNHH MTV OTO ĐẠI THỐNG

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

- Kinh nghiệm: 2-3 năm     

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ       

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-tong-hop-9117.html

3. CTY CP ĐỊA ỐC FIRST REAL

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Video editor

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/video-editor/2110956

4. CTY CP OTO TMT

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán tổng hợp

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan-tong-hop-chi-nhanh-da-nang/2110744

5. TẬP ĐOÀN SUNSHINE

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Lễ tân

- Kinh nghiệm: 1 Năm        

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-nhan-vien-le-tan-luong-9-11-trieu-thang/2109825

6. FPT TELECOM ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chinh nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/fpt-telecom-da-nang-nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su/2109307

7. CTY TNHH MTV LƯƠNG SƠN BẠC

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên chuyên Content Marketing

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-chuyen-content-marketing-9046.html    

8. CTY TNHH BHNT AIA VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://timviecnhanh.com/tuyen-chuyen-vien-nhan-su-da-nang-100119785.html?svs=max_box

9. CTY TNHH MTV TÙNG PHÁT

 - Vị trí tuyển dụng: Kế toán bán hàng

 - Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-ban-hang-9050.html

10.  CTY TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính văn phòng

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-van-phong-khoi-nghiep-vu-tin-dung-tp-hcm-100115208.html?svs=max_box

11. CTY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán sản xuất

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan-san-xuat-son-tra-da-nang.35B738D4.html

12. CTY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

- Vị trí tuyển dụng: Lễ tân

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/da-nang-le-tan-hanh-chinh-uu-tien-nam.35B714E1.html

13. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THƯƠNG MẠI T&P

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán kho

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/ke-toan-kho-da-nang/2103900

14. CTY CP TỔNG CTY VĨNH PHÚ

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

- Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển:

Chi tiết: https://www.vietnamworks.com/nhan-vien-dich-vu-ky-thuat-7-1425054-jv/?source=searchResults&searchType=2&placement=1425055&sortBy=date

15. CTY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên tiếng Anh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/giao-vien-tieng-anh-online-offline-anh-ngu-ms-hoa-ielts-fighter.35B7126B.html

16. HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên tiếng Anh học thuật

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ames-da-nang-giao-vien-tieng-anh-hoc-thuat.35B71C88.html

17. CTY TNHH SHOPEE EXPRESS

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên điều phối kho tại Đà Nẵng  

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-dieu-phoi-kho-tai-da%CC%80-na%CC%83ng-huye%CC%A3n-hoa%CC%80-vang/2102777

18. CTY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG          

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán công nợ

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ke-toan-cong-no.35B72740.html